เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลตลาด


วันที่ 8 - 10 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลตลาดได้จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลตลาด เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่จิตอาสาที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 50 คน ณ โรงแรมโกลเด้นแลนด์ รีสอร์ท นครราชสีมา
2024-02-21
2024-02-12
2024-02-09
2024-02-05
2024-01-30
2024-01-22
2024-01-15
2024-01-02
2023-12-30
2023-12-29