เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


กิจกรรมประเพณีกระทง ศูนย์พัฒนาเล็กเล็กเทสบาลตำบลตลาด


วันที่ 12 พฤศจิกาน 2563 ศูนย์พัฒนาเล็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด ได้จัดกิจกรรมทำกระทง เพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยมีนายดวน ฤทธิ์จอหอ นายกเทศมนตรีตำบลตลาด เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมผู้ปกครองและเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเล็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด 
2023-08-28
2023-08-25
2023-08-24
2023-08-11
2023-08-11
2023-08-10
2023-07-27
2023-07-27
2023-07-27
2023-07-21