เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าฯ พระบรมราชินี


วันที่ 6 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลตลาดได้จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยโอกาสนี้มีผู้น้ำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน และหัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่ เป็นตัวแทนรับพระราชทาน เพื่อนำไปมอบให้ประชาชาชน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระฉอด
2023-08-28
2023-08-25
2023-08-24
2023-08-11
2023-08-11
2023-08-10
2023-07-27
2023-07-27
2023-07-27
2023-07-21