เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


โครงการจัดฝึกอบรมศึกาาดูงานด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


วันที่ 6-8 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เทศบาลตำบลตลาดได้จัดโครงการจัดฝึกอบรมศึกาาดูงานด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้ ความเข้าใจในหลักการพัฒนาศักยภาพตนเอง มีการดูแลสุขภาพ อนามัย ทั้งด้านโภชนการ สมรรถภาพทางกายและจิตใจ ณ ศาลาการเปรียญวัดโคกตลาด ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมผู้สูงอายุ และกรมยุทธศึกษาทหารเรือ เขตพื้นที่สัตหีบ จังหวัดชลบุรี
2024-07-15
2024-07-08
2024-07-05
2024-06-11
2024-06-07
2024-06-04
2024-05-16
2024-05-03
2024-04-29
2024-04-22