เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


โครงการอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


วันที่ 21-22 ต.ค. 2563 เทศบาลตำบลตลาดได้จัดโครงการอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่เยาวชน และสร้างเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน หรือ ทสม. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระฉอด
2024-07-15
2024-07-08
2024-07-05
2024-06-11
2024-06-07
2024-06-04
2024-05-16
2024-05-03
2024-04-29
2024-04-22