เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


โครงการจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กิจกรรม Big Cleaning ในเรือนจำ


วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลเข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กิจกรรม Big Cleaning ในเรือนจำ ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข เรือนจำกลางนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วยกิจกรรมทำความสะอาดสถานที่เยี่ยมญาติ ภายในเรือนจำ, ตัดแต่งกิ่งไม้และปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบเรือนจำ 📌ณ เรือนจำกลางนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
2023-08-28
2023-08-25
2023-08-24
2023-08-11
2023-08-11
2023-08-10
2023-07-27
2023-07-27
2023-07-27
2023-07-21