เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒


วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลตลาดได้จัดโครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ พร้อมกับได้คัดเลือกชุมชน/หมู่บ้านต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระฉอด
2024-04-22
2024-04-17
2024-04-11
2024-03-23
2024-03-23
2024-03-20
2024-03-15
2024-03-15
2024-03-12
2024-03-06