เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒


วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลตลาดได้จัดโครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ พร้อมกับได้คัดเลือกชุมชน/หมู่บ้านต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระฉอด
2023-08-28
2023-08-25
2023-08-24
2023-08-11
2023-08-11
2023-08-10
2023-07-27
2023-07-27
2023-07-27
2023-07-21