เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลตำบลตลาด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒


วันที่ ๑๒-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลตลาดได้จัดโครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลตำบลตลาด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการของการสร้างกลไกการบริการกิจการบ้ารเมืองที่ดี เสริมสร้างความแข็งแกร่ง และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ณ ศาลาประชาคม ม.๑ -๘
2023-08-28
2023-08-25
2023-08-24
2023-08-11
2023-08-11
2023-08-10
2023-07-27
2023-07-27
2023-07-27
2023-07-21