เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลตำบลตลาด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒


วันที่ ๑๒-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลตลาดได้จัดโครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลตำบลตลาด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการของการสร้างกลไกการบริการกิจการบ้ารเมืองที่ดี เสริมสร้างความแข็งแกร่ง และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ณ ศาลาประชาคม ม.๑ -๘
2024-04-22
2024-04-17
2024-04-11
2024-03-23
2024-03-23
2024-03-20
2024-03-15
2024-03-15
2024-03-12
2024-03-06