เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


โครงการพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้คณะกรรมการชมชนในเขตตำบลตลาด ปีงบปนะมาณ พ.ศ.๒๕๖๒


วันที่ ๒๑-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลตลาดได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้คณะกรรมการชมชนในเขตตำบลตลาด ปีงบปนะมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจการพัฒนาแผนชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อให้คณะกรรมการชุมชนได้เห็นข้อดี โอกาสและข้อจำกัดของชุมชนในการพัฒนา และปรับใช้ในการพัฒนาชุมชน ณ สำนักงานเทศาบลตำบลตลาด ,ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ , ศูนย์เกษตรอินทรีย์วังรีรีสอร์ท , หมู่บ้านชุมชนการท่องเที่ยววังรี และสวนศรียา จ.นครนายก 
2024-04-22
2024-04-17
2024-04-11
2024-03-23
2024-03-23
2024-03-20
2024-03-15
2024-03-15
2024-03-12
2024-03-06