เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


โครงการพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้คณะกรรมการชมชนในเขตตำบลตลาด ปีงบปนะมาณ พ.ศ.๒๕๖๒


วันที่ ๒๑-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลตลาดได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้คณะกรรมการชมชนในเขตตำบลตลาด ปีงบปนะมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจการพัฒนาแผนชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อให้คณะกรรมการชุมชนได้เห็นข้อดี โอกาสและข้อจำกัดของชุมชนในการพัฒนา และปรับใช้ในการพัฒนาชุมชน ณ สำนักงานเทศาบลตำบลตลาด ,ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ , ศูนย์เกษตรอินทรีย์วังรีรีสอร์ท , หมู่บ้านชุมชนการท่องเที่ยววังรี และสวนศรียา จ.นครนายก 
2023-08-28
2023-08-25
2023-08-24
2023-08-11
2023-08-11
2023-08-10
2023-07-27
2023-07-27
2023-07-27
2023-07-21