เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลตลาด


เนื่องจากเกิดเหตุไฟไหม้อาคารประกอบการผลิตกล่องกระดาษ เลขที่ 63 หมู่ 2 ตำบลตลาด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เวลาประมาณ 20.00 น. ทำให้ นายสมาน ผินใหม่ ซึ่งเป็นเจ้าของอาคารประกอบการดังกล่าว ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น เทศบาลตำบลตลาดจึงขอรับบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น ผู้ที่มีความประสงค์ต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัย สามารถร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคได้ที่เทศบาลตำบลตลาด หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักปลัดเทศบาลตำบลตลาด หมายเลขโทรศัพท์ 044 - 415234
2023-08-28
2023-08-25
2023-08-24
2023-08-11
2023-08-11
2023-08-10
2023-07-27
2023-07-27
2023-07-27
2023-07-21