เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


โครงการรับสมัครเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒


   ตามที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด ได้เปิดรับสมัครเด็กปฐมวัย ระหว่างวันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ ถึง ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

   บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด จึงขอสรุปจำนวนเด็กที่จะเข้ารับการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได้ยื่นใบสมัครและรายงานตัวแล้ว มีจำนวนทั้งสื้น ๑๐๐ คน โดยมีช่วงอายุ ๒.๕ ขวบ มีจำนวน ๔๐ คน และช่วงอายุ ๓ ขวบ มีจำนวน ๖๐ คน
2024-04-22
2024-04-17
2024-04-11
2024-03-23
2024-03-23
2024-03-20
2024-03-15
2024-03-15
2024-03-12
2024-03-06