เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


โครงการรับสมัครเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒


   ตามที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด ได้เปิดรับสมัครเด็กปฐมวัย ระหว่างวันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ ถึง ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

   บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด จึงขอสรุปจำนวนเด็กที่จะเข้ารับการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได้ยื่นใบสมัครและรายงานตัวแล้ว มีจำนวนทั้งสื้น ๑๐๐ คน โดยมีช่วงอายุ ๒.๕ ขวบ มีจำนวน ๔๐ คน และช่วงอายุ ๓ ขวบ มีจำนวน ๖๐ คน
2023-08-28
2023-08-25
2023-08-24
2023-08-11
2023-08-11
2023-08-10
2023-07-27
2023-07-27
2023-07-27
2023-07-21