เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


ช่วยเหลืออุทกภัย "พายุกิสนา"


วันที่ 5 ต.ค.52 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับชาวบ้าน ม.1 บ้านบุ และ ม.3 บ้านตลาด ตั้งกระสอบทรายกั้นน้ำที่เข้าท่วมถนนสูงประมาณ 1 ฟุต ทำให้ประชาชนใช้เส้นทางสัญจรไปมาไม่สะดวก บริเวณเส้นทางเลียบลำบริบูรณ์ หน้าโรงสูบน้ำประปา ม.1 ระยะทางยาวประมาณ 100 ม.
2023-03-24
2023-03-19
2023-03-18
2023-03-14
2023-03-07
2023-03-02
2023-02-14
2023-02-13
2023-01-26
2023-01-25