เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย


เทศบาลตำบลตลาด ได้เข้าสำรวจและให้ความช่วยเหลือวัสดุก่อสร้างแก่ประชาชนที่ประสบเหตุวาตภัยจำนวน ๓ ราย ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙
2024-05-03
2024-04-29
2024-04-22
2024-04-17
2024-04-11
2024-03-23
2024-03-23
2024-03-20
2024-03-15
2024-03-15