เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง


เทศบาลตำบลตลาด ได้นำเครื่องสูบน้ำ ขนาด ๘ นิ้ว และ ๑๒ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง สูบลำเลียงมาประตูน้ำนาตม มาสู่สระน้ำสาธารณะเพื่อนำมาทำน้ำประปาเพื่ออุปโภคและบริโภค
2023-03-24
2023-03-19
2023-03-18
2023-03-14
2023-03-07
2023-03-02
2023-02-14
2023-02-13
2023-01-26
2023-01-25