เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ 2559


เทศบาลตำบลตลาด ได้จัดโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อแสดงความจงรักภักดีพระสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และพนักงานเทศบาล เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โครงการส่วนพระองค์ส่วนจิตรลดา และลงนามถวายพระ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 4-5 สิงหาคม 2559
2024-05-03
2024-04-29
2024-04-22
2024-04-17
2024-04-11
2024-03-23
2024-03-23
2024-03-20
2024-03-15
2024-03-15