เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


ผุ้ใหญ่บ้านหมู่ที่3 บ้านตลาด ,ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์ รับมอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล.)


วันที่ 29,30 กันยายน 2559 นายกเทศมนตรีตำบลตลาด ,ปลัดเทศบาล  มอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล.) ให้ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านตลาด จำนวน 3 แปลง และผู้ใหย่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์ จำนวน 1 แปลง
2024-05-03
2024-04-29
2024-04-22
2024-04-17
2024-04-11
2024-03-23
2024-03-23
2024-03-20
2024-03-15
2024-03-15