เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่สตรี ประจำปีงบประมาณ 2559


เนื่องด้วยเทศบาลตำบลตลาสดได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากบ้านนารีสวัสดิ์นครราชสีมาเพื่อฝึกอบรมการทำสบู่แฟนซีเพื่อนำไปประกอบอาชีพต่อไป
งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด
2024-05-03
2024-04-29
2024-04-22
2024-04-17
2024-04-11
2024-03-23
2024-03-23
2024-03-20
2024-03-15
2024-03-15