เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ บัญชีครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2559


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ บัญชีครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2559เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์การเรียนรู้ กศน.ตำบลตลาด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชามีความรู้และสามารถจัดทำบัญชีครัวเรือนสำหรับตนเองและครอบครัวอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด
2024-05-03
2024-04-29
2024-04-22
2024-04-17
2024-04-11
2024-03-23
2024-03-23
2024-03-20
2024-03-15
2024-03-15