เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


ประชาสัมพันธ์ OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม เทศบาลตำบลตลาด


จากปัญหาเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับสตรีและเด็ก นายกรัฐมนตรีจึงได้มีคำสั่งให้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม เพื่อให้บริการประชาชนใน 4 กลุ่มเป้าหมายหลัก ประกอบด้วย 1) การกระทำรุนแรงต่อเด็ก สตรี (รวมถึงผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส) 2)การกระทำรุนแรงทางเพศ (คุณแม่วันใส) 3) การใช้แรงงานเด็ก 4) การค้ามนุษย์
2024-04-22
2024-04-17
2024-04-11
2024-03-23
2024-03-23
2024-03-20
2024-03-15
2024-03-15
2024-03-12
2024-03-06