เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


การป้องกันอุทกภัย


วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖ อบต.ตลาด ได้จ้างเหมารถแม็คโคร ขุดตักดินเลนและวัชพืชต่างๆตลอดทั้งสายของคลองส่งน้ำชลประทาน ตั้งแต่หมู่ ๑ ถึงหมู่ ๓ ซึ่งเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่ตำบลตลาด
2024-04-22
2024-04-17
2024-04-11
2024-03-23
2024-03-23
2024-03-20
2024-03-15
2024-03-15
2024-03-12
2024-03-06