เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด


วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ อบต.จัดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๖ กิจกรรมมีการเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดทั้งตำบลตลาด และกิจกรรมให้ความรู้บนเวทีมากมาย
2024-04-22
2024-04-17
2024-04-11
2024-03-23
2024-03-23
2024-03-20
2024-03-15
2024-03-15
2024-03-12
2024-03-06