เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


ตั้งจุดตรวจยาเสพติด


วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ อบต.ตลาด ร่วมกับฝ่ายปกครอง อ.เมือง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำรวจ อสตร. อปพร. รพ.สต.กระฉอด และประชาชน ร่วมตั้งจุดตรวจหาผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่ตำบลตลาด ณ หน้าสำนักงาน อบต.ตลาด
2024-04-22
2024-04-17
2024-04-11
2024-03-23
2024-03-23
2024-03-20
2024-03-15
2024-03-15
2024-03-12
2024-03-06