เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


โครงการพัฒนาทักษะชีวิตเยาวชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖


วันที่ ๒๑ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ อบต.ตลาด จัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิตเยาวชน ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตลาด และศูนย์เรียนรู้มหาวิชชาลัยภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดสมุทรสงคราม มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๔๐ คน
2024-04-22
2024-04-17
2024-04-11
2024-03-23
2024-03-23
2024-03-20
2024-03-15
2024-03-15
2024-03-12
2024-03-06