เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


การจัดประชุมผูประสานพลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติด
องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดจัดประชุม 25 ตาสับปะรด
วันทีี่่ 24 พ.ค. เวลา 10.00 น. บ้านบุ หมู่ที่ 1
วันที่ 24 พ.ค. เวลา 14.00 น. บ้านบุ หมู่ที่ 2
วันที่ 25 พ.ค. เวลา 10.00 น. บ้านตลาด หมู่ที่ 3
วันที่ 25 พ.ค. เวลา 14.00 น. บ้านโพธิ์ หมุ่ที่ 4
วันที่ 28 พ.ค. เวลา 10.00 น. บ้านกระฉอด หมุ่ที่ 5
วันที่ 28 พ.ค. เวลา 14.00 น. บ้านราษฎืประสงค์ หมู่ที่ 6
วันที่ 29 พ.ค. เวลา 10.00 น. บ้านหนองตะคลอง หมู่ที่ 7
วันที่ 29 พ.ค. เวลา 14.00 น.บ้านบุพัฒนา
2024-04-22
2024-04-17
2024-04-11
2024-03-23
2024-03-23
2024-03-20
2024-03-15
2024-03-15
2024-03-12
2024-03-06