เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


วัน อปพร. ประจำปี ๒๕๕๕
อบต.ตลาด นำอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๐ คน เข้าร่วม "วัน อปพร. ประจำปี ๒๕๕๕" ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ศูนย์ป้องกันและบรรรเทาสาธารณภัย เขต ๕ นครราชสีมา
2024-04-22
2024-04-17
2024-04-11
2024-03-23
2024-03-23
2024-03-20
2024-03-15
2024-03-15
2024-03-12
2024-03-06