เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


ช่วยเหลือราษฎรขาดน้ำอุปโภค-บริโภค หมู่ ๖
อบต.ตลาด ได้บริการให้ความช่วยเหลือราษฎรขาดน้ำอุปโภค-บริโภค หมู่ ๖ ในเดือนพฤษภาคม โดยทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์รถบรรทุกน้ำพร้อมพนักงานขับรถ จาก อบจ.นครราชสีมา และ อบต.บ้านโพธิ์ ซึง อบต.ตลาด ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย
2024-04-22
2024-04-17
2024-04-11
2024-03-23
2024-03-23
2024-03-20
2024-03-15
2024-03-15
2024-03-12
2024-03-06