เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมยุวชนตำรวจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
องค์การบริหารส่วนตำบลตลาด ได้จัดโครงการฝึกอบรมยุวชนตำรวจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ขึ้นระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ เขาใหญ่สายธารณีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ซึ่งมียุวชนในตำบลตลาดเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๔๐ คน
2024-04-22
2024-04-17
2024-04-11
2024-03-23
2024-03-23
2024-03-20
2024-03-15
2024-03-15
2024-03-12
2024-03-06