เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th

 
 
 


ตารางฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2555
การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิด ประจำปี 2555
1 มีนาคม 2555 หมู่บ้านสุรนารีวิลล
2 มีนาคม 2555 บ้านบุ ม 1
5 มีนาคม 2555 บ้านบุ ม 8
6 มีนาคม 2555 บ้านบุ ม 2
... 7 มีนาคม 2555 บ้านตลาด
8 มีนาคม 2555 บ้านโพธิ์
16 มีนาคม 2555 บ้านกระฉอด
19 มีนาคม 2555 บ้านราษฎ์
20 มีนาคม 2555 บ้านหนองตะคลอง
//
22 มีนาคม 2555 ทำหมันสุนัขและแมว ณ อบตดูเพิ่มเติม
2024-04-22
2024-04-17
2024-04-11
2024-03-23
2024-03-23
2024-03-20
2024-03-15
2024-03-15
2024-03-12
2024-03-06