ภาพกิจกรรมเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่ให้ความรู้และทำความ เข้าใจการสร้างมาตรการจัดการขยะมูลฝอย


          วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายธูป รอดจอหอ นายกเทศมนตรีตำบลตลาด พร้อมด้วย นายสนอง ไขโพธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลตลาด สมาชิกเทศบาลตำบลตลาด และว่าที่ร้อยเอกสกล พละเสน ปลัดเทศบาลตำบลตลาดลงพื้นที่ให้ความรู้และทำความ เข้าใจการสร้างมาตรการจัดการขยะมูลฝอยในหมู่บ้านเพชรลดา หมู่ที่ 6 เพื่อให้มีระบบ จัดเก็บขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย  ณ แหล่งกำเนิด เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
         ซึ่งมีมติในการประชาคมที่จะทำการทดลองวางจุดทิ้งขยะมูลฝอยในพื้นที่ต่อไป