สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th


 


รับมอบถุงกู้ภัยโควิด ส.ส.วัชรพล โตมรศักดิ์ เลขาธิการพรรคชาติพัฒนา


วันที่ 9 ตุลาคม 2564 นายธูป รอดจอหอ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตลาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล อสม. ต้อนรับ และรับมอบถุงกู้ภัยโควิด ส.ส.วัชรพล โตมรศักดิ์ เลขาธิการพรรคชาติพัฒนา มอบถุงกู้ภัยโควิดที่มีความจำเป็นให้กับ อสม.ตำบลตลาด ทุกคน และมอบชุด PPE หน้ากากอนามัย เครื่องวัดอุณหภูมิแบบตั้งพื้น และน้ำยา ต่าง ๆ ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระฉอด