สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th


 


มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย ชาวบ้านโนนตะกั่ว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา


วันที่ 5 ตุลาคม 2564 นายธูป รอดจอหอ นายกเทศมนตรีตำบลตลาด คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาล  และชาวบ้านตำบลตลาด ร่วมกันมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย ชาวบ้านโนนตะกั่ว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา