สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th


 


เร่งขุดลอกคลองส่งน้ำชลประทานเหมืองเกสร ช่วงโนนทัพม้า-ถนน สาย ฉ เพื่อเร่งรีบระบายน้ำให้ประชาชนที่ได้ผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม


วันที่ 2 ตุลาคม 2564 นายธูป รอดจอหอ นายกเทศมนตรีตำบลตลาด คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาล  ดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เร่งขุดลอกคลองส่งน้ำชลประทานเหมืองเกสร ช่วงโนนทัพม้า-ถนน สาย ฉ เพื่อเร่งรีบระบายน้ำให้ประชาชนที่ได้ผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม