สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th


 


แก้ไขปัญหาน้ำท่วมระบายไม่ทันโดยการวางท่อระบายน้ำให้ไหลสะดวกให้ประชาชน หมู่ที่ 7 บ้านหนองตะคลอง


วันที่ 30 กันยายน 2564 สมากสภาเทศบาลตำบลตลาด เขต 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหาน้ำท่วมระบายไม่ทันโดยการวางท่อระบายน้ำให้ไหลสะดวกให้ประชาชน หมู่ที่ 7 บ้านหนองตะคลอง