สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th


 


ทำความสะอาดและกำจัดวัชพืช สะพานเกือกม้าข้ามทางรถไฟ บริเวณใกล้เคียงในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านบุ


วันที่ 30 กันยายน 2564 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาด  เขต 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันทำความสะอาดและกำจัดวัชพืช สะพานเกือกม้าข้ามทางรถไฟ บริเวณใกล้เคียงในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านบุ