สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th


 


มอบทรายอะเบทให้ประชาชน


วันที่ 13 สิงหาคม 2564 นายธูป รอดจอหอ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตลาด พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  และพนักงานเทศบาลตำบลตลาด มอบทรายอะเบทให้ประชาชนในชุมชน กำจัดยุงลายในแหล่งน้ำ เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ ศาลาประชาคมทุกหมู่บ้าน