สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th


 


สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาด เขต 2 ร่วมด้วยช่วยกันตัดแต่งกิ่งไม้ซอยกระชาวทอง ให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน หมู่ที่ 1 บ้านบุ


วันที่ 19 สิงหาคม 2564 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาด เขต 2 ร่วมพนักงานเทศบาลตำบลตลาด ช่วยกันตัดแต่งกิ่งไม้ซอยกระชาวทอง ให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน หมู่ที่ 1 บ้านบุ