สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th


 


โครงการเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล


วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลตลาด ร่วมกับสำนักงานพัฒนากรอำเภอเมืองนครราชสีมา โครงการเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล เพื่อเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดต่อ โดยมีผู้ร่วมประชุมประกอบด้วยกำนัน ผู้ใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตลาด