สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th


 


โครงการรวมจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน


วันที่ 27 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลตลาด ร่วมกับจิตอาสา หมู่ 1 , 2 และ 8 ร่วมกันทำกิจกรรมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดเส้นทางถนน ตั้งแต่โรงเรียนบ้านบุฯ ไปจนถึงวัดโคกตลาด