สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th


 


ประชุมกองทุนสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลตำบลตลาด


วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 กองทุนสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลตำบลตลาด ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 5/2564 โดยมีนายธูป รอดจอหอ นายกเทศมนตรีตำบลตลาด เป็นประธานในการประชุมฯ