สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th


 


กิจกรรมให้ความช่วยเหลือกำจัดรังผึ้ง


วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลตลาด ออกให้ความช่วยเหลือประชาชนในการกำจัดรังผึ้งในครัวเรือน ม.8 บ้านบุพัฒนา