สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th


 


โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลตลาดได้จัดโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และประชาชน ร่วมในพิธีถวายราชสักการะ และทำบุญตักบาตร ณ สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด