สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th


 


เวียนเทียนวันอาสาฬบูชา ปี พ.ศ.2563


วันที่ 5 ก.ค. 2563 นายดวน ฤทธิ์จอหอ นายกเทศมนตรีตำบลตลาด พนักงานเทศบาล และประชาชนตำบลตลาด ร่วมทำพิธีเวียนเทียนในวันอาสาฬบูชา ณ วัดโคกตลาด