สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th


 


กิจกรรมทำความสะอาดตลาด รับสถานการณ์โรคโควิด-19


วันที่ 25 มีนาคม 2563 คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล อสม. แม่ค้า และประชาชน ร่วมกันความสะอาดตลาด เพื่อป้องกันโรคโควิค - 19 ณ ตลาดนงค์เล็ก ม.5 ต.ตลาด อ.เมือง จ.นครราชสีมา