สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th


 


โครงการแบ่งปันผักสวนครัว สู่วิกฤตโควิค-19 วัดสู่ชุมชนทุกคนกินได้


วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เกษตรอำเภอเมืองนครราชสีมา ร่วมกับเทศบาลตำบลตลาดจัดโครงการแบ่งปันผักสวนครัว  สู่วิกฤตโควิค-19 วัดสู่ชุมชนทุกคนกินได้ โดยมีนายชนะ ธรณีทอง นายอำเภอเมืองนครราชสีมา และ ส.ส.วัชพล โตมรศักดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารสนับสนุนให้ทุกคนมาร่วมกันปลูกผักในชุมชนและในพื้นที่ที่มีศักยภาพสามารถปลูกได้ อย่างเช่นในวัดต่างๆ ที่มีสระน้ำและมีพื้นที่ว่าง เพื่อเป็นการเอื้ออาทรกัน ณ วัดบำรุงธรรม