สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th


 


ประชาสัมพันช่องทางการยื่นเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์กรณีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)


เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 สามารถยื่นเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ขอคำปรึกษา และข้อแนะนำทางด้านกฏหมายได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองนครราชสีมา วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. หมายเลขโทรศัพท์ 044 - 341869
หรือ E-mail :Damrongthom_muang@hotmail.com
Facebook: ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองนครราชสีมา