เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
  เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา